Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

STATISTICA verze 8

Postup instalace jednouživatelských produktů STATISTICA

(PDF dokument, anglicky)

Na operačních systémech Windows 2000, XP a Vista mohou úspěšně instalovat pouze uživatelé s administrátorskými právy, neboť instalace provádí nutné zásahy do systému. Pokud je uživatel vyzván k restartování počítače během instalace, je třeba, aby se znovu přihlásil opět s administrátorskými právy. Na počítači musí být nainstalován Microsoft Internet Explorer verze 5.5 či vyšší.

Pokud je na počítači již nainstalována některá z předchozích verzí systému STATISTICA, je třeba ji napřed odstranit, mohlo by docházet později k neočekávaným problémům. Použijte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs). Tento způsob zanechá v počítači datové soubory vytvořené při užívání předchozí verze. Poté je možno začít s vlastní instalací dle následujícího postupu:

Instalace
 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěny žádné další aplikace.

 2. Vložte instalační CD STATISTICA do CD-ROM mechaniky. Instalace se spustí automaticky. Pokud se tak nestane, najděte v kořenovém adresáři soubor Setup.exe a spusťte ho dvojklikem.

 3. Objeví se startovací obrazovka instalace systému STATISTICA. Klikněte na tlačítko Instalovat program STATISTICA (Install STATISTICA).

 4. Objeví se uvítací okno. Klikněte na tlačítko Další.

 5. V následujícím dialogu budete dotázáni na CD klíč (CD Key) a Net ID. Zadejte CD klíč (CD Key). Naleznete ho na nálepce na zadní straně originální krabičky na CD STATISTICA. Síťové ID (Net ID) se u jednouživatelských verzí nezadává. Klikněte na tlačítko Další.

 6. Pokud je produkt časově omezený, instalace pokračuje dialogem pro zadání Časového kódu (Install code). Zadejte Časový kód (Install code), naleznete ho na nálepce na zadní straně originální krabičky na CD STATISTICA. Klikněte na tlačítko Další.

 7. Pozorně si přečtěte licenční podmínky, a pokud souhlasíte, označte "Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy" a klikněte na tlačítko Další.

 8. Zvolte Typickou instalaci a klikněte na tlačítko Další. Typická instalace nainstaluje systém STATISTICA s nejběžnějším příslušenstvím. Tato volba je doporučena. Postup Vlastní (Custom) instalace zde neuvádíme, pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně tohoto typu instalace, neváhejte se obrátit na technickou podporu společnosti StatSoft.

 9. V dialogu Informace o zákazníkovi zadejte požadované informace do příslušných okének. Sériové číslo se nachází na nálepce na zadní straně originální krabičky CD STATISTICA. Tento kód je nutný k dalšímu pokračování instalace. Klikněte na tlačítko Další. Překontrolujte zadané údaje a zvolte Ano, jestliže je vše v pořádku.

 10. V dialogu registrace vyplňte potřebné informace. Poté klikněte na tlačítko Další.

 11. V následujícím okně si můžete zvolit automatickou či manuální registraci. Automatická je nesnažší, doporučená volba. Všechny produkty STATISTICA musí být registrovány, aby měly plnou licenci. Klikněte na tlačítko Další.

 12. Budete vyzváni k povolení bezdrátové síťové karty. Pokud ji Váš počítač má, povolte ji prosím do dokončení instalace, aby byl software správně licencován. Po jejím povolení klikněte na tlačítko OK.

 13. STATISTICA se nyní pokusí automaticky Váš software zaregistrovat. Pokud se to podaří, budete o tom uvědoměni v dialogovém okně, ve kterém poté klikněte na tlačítko OK. Pokud se registrace nepodaří, otevře se okno, které Vám to sdělí. Níže jsou informace k tomuto stavu.

 14. Instalátor se Vás zeptá, zda si přejete nainstalovat multimediální soubory na pevný disk. Tyto filmy a dokumenty obsahují přehled nejrůznějších stránek systému STATISTICA. Doporučujeme souhlasit s instalací těchto souborů, pokud máte dostatek místa na pevném disku. Prohlédnout si je ale můžete kdykoliv i přímo z CD.

 15. Pokud si přejete přidat na plochu zástupce STATISTICA, klikněte Ano.

 16. Kliknutím na Instalovat se zahájí instalace.

 17. Poté Vám bude oznámeno, že instalace je hotova. Instalátor se může zeptat, zda si přejete restartovat počítač ihned, nebo později, to záleží na tom, jaké komponenty již jsou na Vašem počítači nainstalovány. Pokud se Vás instalátor zeptá, pak bude nutné restartovat počítač před prvním spuštěním programu STATISTICA. Klikněte na Dokončit pro dokončení instalace.

Odstranění

Jestliže potřebujete odinstalovat systém STATISTICA (například abyste ho mohli nainstalovat na jiný počítač), postupujte dle následujících kroků:
 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěny žádné další aplikace.

 2. Zvolte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs) a po označení programu STATISTICA v nabídce klikněte na tlačítko Změnit (Change).

 3. V uvítacím dialogu vyberte volbu Odstranit a klikněte na tlačítko Další.

 4. Instalátor se ještě jednou ujistí, zda opravdu chcete aplikaci kompletně odstranit. Potvrďte tlačítkem Ano.

 5. Po skončení odinstalace se objeví okno s touto informací. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Oprava

Pokud je třeba opravit existující instalaci systému STATISTICA, postupujte následovně:
 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěny žádné další aplikace.

 2. Zvolte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs) a po označení programu STATISTICA v nabídce klikněte na tlačítko Změnit (Change).

 3. V uvítacím dialogu vyberte volbu Opravit a klikněte na tlačítko Další.

 4. Po skončení opravy se objeví okno s informací o úspěšném dokončení. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Co dělat při nezdařilé registraci
 1. Registrační proces nemusí zdárně proběhnout z několika důvodů, mezi něž patří: překročení počtu licencovaných instalací, nepřítomnost internetového připojení na počítači, kde registrace probíhá, nesprávné sériové číslo či jiné technické obtíže.

 2. Pokud potřebujete zrušit dosavadní registraci (přeinstalace počítače, nový počítač apod.), postupujte prosím dle postupu v oddílu Zrušení registrace při přeinstalaci.

 3. Pokud byste chtěli software nainstalovat na další počítač převyšující počet licencovaných instalací, kontaktujte StatSoft ohledně příslušného postupu a ceně.

 4. Pokud registrace neproběhla z nějakého jiného důvodu, zkontrolujte, že je Váš počítač připojen k internetu, a ověřte, že jste správně zadali sériové číslo. Spusťte systém STATISTICA. Z menu Nápověda (Help) zvolte Registrovat.

 5. Pokud ani tak registrace neproběhla, řiďte se instrukcemi uvedenými v oknech po spuštění systému STATISTICA nebo kontaktujte technickou podporu na +420 233 325 006 či support@statsoft.cz.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2021 StatSoft CR s.r.o.