Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

STATISTICA verze 7.1

Postup instalace plovoucí síťové licence STATISTICA
(pro verzi 7.1)

(PDF dokument, anglicky)

 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na všech připojených terminálech. Program nebude pracovat, dokud nebudou dokončeny lokální instalace.

 2. Uživatelé klientských stanic používající NT musí být přihlášeni s administrátorskými právy, aby mohli provést instalaci. Instalace provádí drobné nutné změny v systému. Pokud je uživatel vyzván k restartování počítače během instalace, je třeba aby se znovu přihlásil opět s administrátorskými právy.

 3. Pokud je na počítači již nainstalována některá z předchozích verzí systému STATISTICA, je potřeba ji napřed odstranit, mohlo by docházet později k neočekávaným problémům. Použijte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs). Tento způsob zanechá v počítači datové soubory vytvořené při užívání předchozí verze. Poté je možno postit se do vlastní instalace dle následujícího postupu.

 4. Na všech klientských počítačích musí být nainstalován Microsoft Internet Explorer minimálně verze 5.5.

 5. Na serveru musí být instalován operační systém na bázi NT (Windows NT SP6 nebo vyšší)

 6. Tento software vyžaduje registraci licence. Tato akce se nejjednodušeji provede online, proto doporučujeme provádět instalaci na počítači připojeném k internetu.

Instalace serveru

 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěny žádné další aplikace.

 2. Vložte instalační CD STATISTICA do CD-ROM mechaniky. Instalace se spustí automaticky. Pokud se tak nestane, najděte v kořenovém adresáři soubor Setup.exe a spusťte ho dvojklikem.

 3. Objeví se startovací obrazovka instalace systému STATISTICA. Klikněte na tlačítko Instalovat.

 4. Objeví se uvítací okno. Klikněte na tlačítko Další.

 5. V následujícím dialogu budete dotázání na CD key a Net ID. Zadejte oba kódy. Naleznete je na nálepce na zadní straně originální krabičky na CD STATISTICA. Klikněte na tlačítko Další.

 6. Instalace pokračuje dialogem pro zadání Install kódu. Zadejte Install kód, naleznete ho na nálepce na zadní straně originální krabičky na CD STATISTICA. Klikněte na tlačítko Další.

 7. Pozorně si přečtěte licenční podmínky a pokud souhlasíte, označte "Souhlasím s licenčními podmínkami" a klikněte na tlačítko Další.

 8. Zvolte Typickou instalaci a klikněte na tlačítko Další. Typická instalace nainstaluje systém STATISTICA s nejběžnějším příslušenstvím. Tato volba je doporučená. Postup Custom instalace zde neuvádíme, pokud budete mít jakékoliv dotazy kolem tohoto typu instalace, neváhejte se obrátit na technickou podporu společnosti StatSoft.

 9. V dialogu Informace o uživateli zadejte požadované informace do příslušných okének. Sériové číslo se nachází na nálepce na zadní straně originální krabičky CD STATISTICA. Tento kód je nutný k dalšímu pokračování instalace Klikněte na tlačítko další. Překontrolujte zadané údaje a zvolte Ano, jestliže je vše v pořádku.

 10. Dále budete požádáni o registraci své licence u společnosti StatSoft. Vyplňte požadované informace a klikněte na tlačítko Další

 11. Údaje o registraci mohou být automaticky zaslány společnosti StatSoft pomocí emailu přímo při instalaci, případně později v registračním souboru po dokončení instalace. Instalace bude funkční 14 dní, plnou licenci platnou na objednanou dobu obdržíte po odeslání těchto registračních údajů.

  1. Pokud chcete poslat registrační údaje ihned emailem, zvolte první možnost Automatické odeslání emailem a klikněte na další. Váš emailový program Vás může upozornit, že se jiná aplikace pokouší poslat email, potvrďte odeslání. Jestliže na serveru není k dispozici emailový klient, pak zvolte druhou možnost, manuální odeslání registrace.

  2. Pokud chcete poslat registrační údaje manuálně, tedy jakkoliv jinak nez ihned automaticky emailem, zvolte druhou možnost a potvrďte tlačítkem Další. Zadejte adresář, kam se uloží soubor s registračními údaji a klikněte na tlačítko Další.

 12. Instalátor se Vás zeptá, zda si přejete nainstalovat multimediální soubory na pevný disk. Tyto filmy a dokumenty obsahují přehled nejrůznějších stránek systému STATISTICA. Doporučujeme souhlasit s instalací těchto souborů, pokud máte dostatek místa na pevném disku. Prohlédnout si je ale můžete kdykoliv i přímo z CD.

 13. Kliknutím na Install se zkopírují do Vašeho počítače všechny potřebné soubory.

 14. Poté Vám bude oznámeno, že instalace je hotova. Instalátor se může zeptat, zda si přejete restartovat počítač ihned nebo později, to záleží na tom, jaké komponenty již jsou na Vašem počítači nainstalovány. Pokud se Vás instalátor zeptá, pak bude nutné restartovat počítač před prvním spuštěním programu STATISTICA. Klikněte na Dokončit pro dokončení instalace.

 15. Jestliže jste neodeslali registrační údaje automaticky emailem, budete upozorněni na nutnost zaslání těchto údajů společnosti StatSoft.

 16. Je potřeba nasdílet adresář STATISTICA pro všechny uživatele, kteří budou mít nainstalovány lokální stanice. Uživatelé musí mít práva pro čtení i zápis ke všem souborům i podadresářum.

Instalace lokálních stanic

 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěný žádné další aplikace.

 2. Otevřete podadresář Setup v adresáři, kam byl na serveru nainstalován systém STATISTICA. Spusťte soubor Setup.exe, který se nachází v podadresáři Workstation instalation.

 3. Objeví se uvítací okno. Klikněte na tlačítko Další.

 4. Pozorně si přečtěte licenční podmínky a pokud souhlasíte, označte "Souhlasím s licenčními podmínkami" a klikněte na tlačítko Další.

 5. Zvolte Typickou instalaci a klikněte na tlačítko Další. Typická instalace nainstaluje systém STATISTICA s nejběžnějším příslušenstvím. Tato volba je doporučená. Postup Custom instalace zde neuvádíme, pokud budete mít jakékoliv dotazy kolem tohoto typu instalace, neváhejte se obrátit na technickou podporu společnosti StatSoft.

 6. Kliknutím na Install se zkopírují do Vašeho počítače všechny potřebné soubory.

 7. Systém se poté aktualizuje nahrají se potřebné soubory klientské stanice. Pokud se objeví jakákoliv zpráva o konfliktu verzí, doporučujeme ponechat stávající soubory (klikněte Ano).

 8. Pokud je potřeba aktualizovat systémové soubory na klientském počítači, budete muset restartovat počítač, aby byl instalační proces úspěšně dokončen. Klikněte na tlačitko Dokončit.

 9. Tato instalace STATISTICA vyžaduje přítomnost Microsoft Data Access Components (MDAC) verze 2.1. Pokud na lokální stanici není nainstalován, po restartování počítače se instalace tohoto softwaru spustí. Poté je třeba počítač znovu restartovat.

 10. Po úspěšném dokončení instalace se objeví okno se zástupci všech nainstalovaných aplikaci STATISTICA.

Odstranění instalace ze serveru
Jestliže potřebujete odinstalovat serverovou instalaci STATISTICA (například abyste ji mohli nainstalovat na jiný server), postupujte dle následujících kroků:

 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěný žádné další aplikace.

 2. Zvolte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs) a po označení programu STATISTICA v nabídce klikněte na tlačítko Změnit (Change).

 3. V uvítacím dialogu vyberte volbu Odstranit a klikněte na tlačítko Další.

 4. Instalátor se ještě jednou ujistí, zda opravdu chcete aplikaci kompletně odstranit. Potvrďte tlačítkem Ano.

 5. Po skončení odinstalace se objeví okno s touto informací. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Odstranění lokálních stanic
Jestliže potřebujete odinstalovat lokální stanici systému STATISTICA (například abyste ji mohli nainstalovat na jiný počítač), postupujte dle následujících kroků:

 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěný žádné další aplikace.

 2. Zvolte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs) a po označení programu STATISTICA v nabídce klikněte na tlačítko Změnit (Change).

 3. V uvítacím dialogu vyberte volbu Odstranit a klikněte na tlačítko Další.

 4. Instalátor se ještě jednou ujistí, zda opravdu chcete aplikaci kompletně odstranit. Potvrďte tlačítkem Ano.

 5. Po skončení odinstalace se objeví okno s touto informací. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Oprava lokálních stanic
Pokud je třeba opravit existující instalaci lokální stanice systému STATISTICA, postupujte následovně:

 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěný žádné další aplikace.

 2. Zvolte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs) a po označení programu STATISTICA v nabídce klikněte na tlačítko Změnit (Change).

 3. V uvítacím dialogu vyberte volbu Opravit a klikněte na tlačítko Další.

 4. Po skončení opravy se objeví okno s informací o úspěšném dokončení. Klikněte na tlačítko Dokončit.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2021 StatSoft CR s.r.o.