Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

STATISTICA verze 7

Postup instalace plovoucí síťové licence STATISTICA (pro verzi 7)

(PDF dokument, anglicky)
 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na všech připojených terminálech. Program nebude pracovat, dokud nebudou dokončeny lokální instalace.

 2. Uživatelé klientských stanic používající Windows NT, 2000, XP musí být přihlášeni s administrátorskými právy, aby mohli provést instalaci. Instalace provádí drobné nutné změny v systému. Pokud je uživatel vyzván k restartování počítače během instalace, je třeba aby se znovu přihlásil opět s administrátorskými právy.

 3. Pokud je na počítači již nainstalována některá z předchozích verzí systému STATISTICA, je potřeba ji napřed odstranit, mohlo by docházet později k neočekávaným problémům. Použijte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs). Tento způsob zanechá v počítači datové soubory vytvořené při užívání předchozí verze. Poté je možno postit se do vlastní instalace dle následujícího postupu.

 4. Na všech klientských počítačích musí být nainstalován Microsoft Internet Explorer minimálně verze 4.01.

Instalace serveru
 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěný žádné další aplikace.

 2. Vložte instalační CD STATISTICA do CD-ROM mechaniky. Instalace se spustí automaticky. Pokud se tak nestane, najděte v kořenovém adresáři soubor Setup.exe a spusťte ho dvojklikem.

 3. Objeví se startovací obrazovka instalace systému STATISTICA. Klikněte na tlačítko Instalovat.

 4. Objeví se uvítací okno. Klikněte na tlačítko Další.

 5. V následujícím dialogu budete dotázání na CD key a Net ID. Zadejte oba kódy. Naleznete je na nálepce na zadní straně originální krabičky na CD STATISTICA. Klikněte na tlačítko Další.

 6. U časově omezených verzí instalace pokračuje dialogem pro zadání časového kódu. Zadejte časový kód, naleznete ho na nálepce na zadní straně originální krabičky na CD STATISTICA. Klikněte na tlačítko Další.

 7. V dialogu pro zadání Licenčního klíče zadejte tento kód, naleznete ho na nálepce na zadní straně originální krabičky na CD STATISTICA. Klikněte na tlačítko Další.

 8. Pozorně si přečtěte licenční podmínky a pokud souhlasíte, označte "Souhlasím s licenčními podmínkami" a klikněte na tlačítko Další.

 9. V dalším dialogu si můžete zvolit cestu, kam se STATISTICA nainstalije. Pokud Vám vyhovuje, ponechte defaultní nastavení cesty, případně zvolte jinou cestu a klikněte na tlačítko Další. Jestliže zvolená cesta neexistuje, Setup potřebné adresáře automaticky vytvoří.

 10. Zadejte Sériové číslo produktu. Naleznete ho na nálepce na zadní straně originální krabičky na CD STATISTICA. Klikněte na tlačítko Další.

 11. Na další obrazovce se ukáže, které aplikace a části systému STATISTICA budou nainstalovány na server. Multimediální soubory jsou videa a ukázky ze systému STATISTICA, které pak budou moci být prohlíženy z lokálních stanic. Klikněte na tlačítko Další.

 12. V dalším dialogu budete požádání o zadání místa na serveru, kde se bude nacházet licenční konfigurační soubor. V něm budou uchovávány informace o počtu aktivních lokálních stanic připojených k tomuto serveru. Tento soubor musí být plně sdílený, všechny stanice musí mít plná práva k tomuto souboru (čtení/zápis/spouštění). Relativní cesta také musí být pro všechny stanice správná.

 13. Kliknutím na Install se zkopírují va Váš server všechny potřebné soubory.

 14. Až se nainstalují všechny soubory na server, můžete si ještě nainstalovat nástroj STATISTICA Licence Administration Tools. Je to nástroj pro sledování a správu nastavení licencí. Může zamezit některým uživatelům spouštění software STATISTICA a podstatně zvýší úroveň bezpečnosti na místech serveru s omezeným přístupem. Defaultně se nahraje do instalačního adresáře systému STATISTICA.

 15. Poté Vám bude oznámeno, že instalace je hotova. Klikněte na Dokončit pro dokončení instalace.

Instalace lokálních stanic
 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěný žádné další aplikace.

 2. Otevřete podadresář Setup v adresáři, kam byl na serveru nainstalován systém STATISTICA. Spusťte soubor Setup.exe, který se nachází v podadresáři Workstation instalation.

 3. Objeví se uvítací okno. Klikněte na tlačítko Další.

 4. Pozorně si přečtěte licenční podmínky a pokud souhlasíte, označte "Souhlasím s licenčními podmínkami" a klikněte na tlačítko Další.

 5. Pro instalaci na defaultní místo na disku lokální stanice klikněte na tlačítko Další. Pokud chcete zvolit jinou cestu, kam se program nainstaluje, klikněte na Vyhledat, zvolte adresu a pak klikněte na Další.

 6. V dalším dialogu zadejte informace o uživateli, jméno, společnost.

 7. Zvolte Typickou instalaci a klikněte na tlačítko Další. Typická instalace nainstaluje systém STATISTICA s nejběžnějším příslušenstvím. Tato volba je doporučená většině uživatelů. Můžete si nechat na lokální počítač nechat zkopírovat multimediální soubory. Postup Custom instalace zde neuvádíme, pokud budete mít jakékoliv dotazy kolem tohoto typu instalace, neváhejte se obrátit na technickou podporu společnosti StatSoft. Klikněte na tlačítko Další.

 8. Systém se poté aktualizuje, nahrají se potřebné soubory klientské stanice. Pokud se objeví jakákoliv zpráva o konfliktu verzí, doporučujeme ponechat stávající soubory (klikněte Ano).

 9. Pokud je potřeba aktualizovat systémové soubory na klientském počítači, budete muset restartovat počítač, aby byl instalační proces úspěšně dokončen. Klikněte na tlačitko Dokončit.

 10. Tato instalace STATISTICA vyžaduje přítomnost Microsoft Data Access Components (MDAC) verze 2.1. Pokud na lokální stanici není nainstalován, po restartování počítače se instalace tohoto softwaru spustí. Poté je třeba počítač znovu restartovat.

 11. Po úspěšném dokončení instalace se objeví okno se zástupci všech nainstalovaných aplikaci STATISTICA.

Odstranění

Jestliže potřebujetete odinstalovat lokální stanici systému STATISTICA (například abyste ji mohli nainstalovat na jiný počítač), zvolte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs) a po označení programu STATISTICA v nabídce klikněte na tlačítko Změnit (Odebrat/Remove). Ze serveru program odstraníte tak, že smažete adresář, který obsahuje celou instalaci, včetně všech podadresářů.

Oprava

Pokud je třeba opravit existující instalaci lokální stanice systému STATISTICA, zvolte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs) a po označení programu STATISTICA v nabídce klikněte na tlačítko Opravit (Repair). Toto znovu nastaví všechny uživatelské informace, časový kód a přeinstaluje všechny soubory.

Administrace sítě

Obnovování. Jak se postupně uživatelé z jednotlivých lokálních stanic přihlašují a odhlašují, mění se obrazovka lokálních stanic. Pro získání aktuální situace je třeba opakovaně klikat na tlačítko Obnovit.
Vymazání. Při korektním přihlášení a odhlášení uživatele od systému STATISTICA se tyto akce dějí automaticky. Pokud ovšem lokální stanice ztratí připojení nekorektní cestou, bude stále toto již neexistující spojení zabírat jednu licenci, a to až do chvíle, kdy bude manuálně administrátorem smazáno pomocí tlačítka Vymazat
Časový kód Pokud dostanete od společnosti StatSoft nový časový kód při prodloužení licence, můžete ho snadno zadat pomocí tlačítka Časový kód, není nutno přeinstalovávat systém či lokální stanice. Po zadání časového kódu se ihned zobrazí nové datum vypršení licence.
Licenční klíč. Jestliže si přikoupíte další licence, dostanete od společnosti StatSoft nový licenční klíč. Ten můžete vložit do programu stiskem tlačítka Licenční klíč, není nutno přeinstalovávat program či lokální stanice.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.