Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

STATISTICA verze 7

Postup instalace jednouživatelských produktů STATISTICA

(pro verzi 7)

časově neomezená verze (PDF dokument, anglicky)

časově omezená verze (PDF dokument, anglicky)

Na operačních systémech Windows NT, 2000 a XP mohou úspěšně instalovat pouze uživatelé s administrátorskými právy, neboť instalace provádí nutné drobné zásahy do systému. Pokud je uživatel vyzván k restartování počítače během instalace, je třeba aby se znovu přihlásil opět s administrátorskými právy.

Pokud je na počítači již nainstalována některá z předchozích verzí systému STATISTICA, je potreba ji napred odstranit, mohlo by docházet později k neočekávaným problémům. Použijte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs). Tento způsob zanechá v počítači datové soubory vytvořené při užívání předchozí verze. Na všech lokálních stanicích musí být nainstalován Microsoft Internet Explorer verze 4.01 nebo vyšší. Poté je možno postit se do vlastní instalace dle následujícího postupu:

Instalace
 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěný žádné další aplikace.

 2. Vložte instalační CD STATISTICA do CD-ROM mechaniky. Instalace se spustí automaticky. Pokud se tak nestane, najděte v kořenovém adresáři soubor Setup.exe a spusťte ho dvojklikem.

 3. Objeví se startovací obrazovka instalace systému STATISTICA. Klikněte na tlačítko Instalovat.

 4. Objeví se uvítací okno. Klikněte na tlačítko Další.

 5. V následujícím dialogu budete dotázání na CD key a Net ID. Zadejte CD key a Net ID (pokud je třeba). Naleznete ho na nálepce na zadní straně originální krabičky na CD STATISTICA. Klikněte na tlačítko Další.

 6. U časově omezených iverzí instalace pokračuje dialogem pro zadání časového kódu. Zadejte časový kód, naleznete ho na nálepce na zadní straně originální krabičky na CD STATISTICA. Klikněte na tlačítko Další.

 7. Pozorně si přečtěte licenční podmínky a pokud souhlasíte, označte "Souhlasím s licenčními podmínkami" a klikněte na tlačítko Další.

 8. V dalším dialogu si můžete zvolit cestu, kam se STATISTICA nainstalije. Pokud Vám vyhovuje, ponechte defaultní nastavení cesty, případně zvolte jinou cestu a klikněte na tlačítko Další. Jestliže zvolená cesta neexistuje, Setup potřebné adresáře automaticky vytvoří.

 9. V dialogu Informace o uživateli zadejte požadované informace do příslušných okének. Sériové číslo se nachází na nálepce na zadní straně originální krabičky CD STATISTICA. Tento kód je nutný k dalšímu pokračování instalace Klikněte na tlačítko další. Překontrolujte zadané údaje a zvolte Ano, jestliže je vše v pořádku.

 10. Zvolte Typickou instalaci a klikněte na tlačítko Další. Typická instalace nainstaluje systém STATISTICA s nejběžnějším příslušenstvím, je vhodná pro většinu uživatelů. Postup Custom instalace zde neuvádíme, pokud budete mít jakékoliv dotazy kolem tohoto typu instalace, neváhejte se obrátit na technickou podporu společnosti StatSoft.

 11. Instalátor se Vás zeptá, zda si přejete nainstalovat multimediální soubory na pevný disk. Tyto filmy a dokumenty obsahují přehled nejrůznějších stránek systému STATISTICA. Doporučujeme souhlasit s instalací těchto souborů, pokud máte dostatek místa na pevném disku. Prohlédnout si je ale můžete kdykoliv i přímo z CD.

 12. Kliknutím na Install se zkopírují do Vašeho počítače všechny potřebné soubory.

 13. Poté Vám bude oznámeno, že instalace je hotova. Instalátor se může zeptat, zda si přejete restartovat počítač ihned nebo později, to záleží na tom, jaké komponenty již jsou na Vašem počítači nainstalovány. Pokud se Vás instalátor zeptá, pak bude nutné restartovat počítač před prvním spuštěním programu STATISTICA. Klikněte na Dokončit pro dokončení instalace.

Odstranění
Jestliže potřebujete odinstalovat systém STATISTICA (například abyste ho mohli nainstalovat na jiný počítač), postupujte dle následujících kroků:
 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěný žádné další aplikace.

 2. Zvolte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs) a po označení programu STATISTICA v nabídce klikněte na tlačítko Změnit (Change).

 3. V uvítacím dialogu vyberte volbu Odstranit a klikněte na tlačítko Další.

 4. Instalátor se ještě jednou ujistí, zda opravdu chcete aplikaci kompletně odstranit. Potvrďte tlačítkem Ano.

 5. Po skončení odinstalace se objeví okno s touto informací. Klikněte na tlačítko Dokončit.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.