Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Webináře

Webinář Dell Statistica - Úvod do statistiky v biomedicíně 

Cílem online webináře je vstup do statistického zpracování dat v oblasti biomedicíny, ale nejen zde, získané znalosti se uplatní všude tam, kde jsou k dispozici spojitá data (měřené parametry z výroby, z chemické laboratoře apod.)

Tento webinář se zaměřuje na problematiku:

  • Kontrola dat před analýzou (detekce chybějících hodnot, detekce odlehlých hodnot, testování normality)
  • Vztah dvou číselných veličin (korelace)

[STATISTICA - ukázka]


Vše je ilustrováno na konkrétních příkladech za použití programu Dell Statistica. Webinář je určen zejména pro ty, kteří se této analýze nikdy nevěnovali, nebo s ní začínají. Dále také těm, kteří se chtějí naučit pracovat v softwaru Statistica.

Posluchači se na webináři naučí:

  • Volit statistické postupy podle typu dat 
  • Poradit si s extrémními hodnotami
  • Rozumět vztahu dvou proměnných (korelace)
  • Testování normality (graficky, testem)
  • Všechno prakticky provést v softwaru Statistica
Webinář je online ke zhlédnutí zde.

[STATISTICA - ukázka]


Korelační metody, testy normality, detekce odlehlých hodnot jsou významným pomocníkem při analýze sledovaných parametrů. Stáhněte si trial verzi softwaru Statistica a vyzkoušejte si tyto analýzy přímo na Vašich datech.

Pozn.: V případě problémů se spuštěním si stáhněte volně dostupný prohlížeč Chrom.Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.