Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Neuronová síť pomáhá Unipetrolu odhadovat složení vyráběného produktu

Software od  StatSoftu pomáhá společnosti významnou měrou při snížení četnosti odběru vzorků, stabilizaci kvality a při maximalizaci produkce žádané kvality výrobku. Díky možnosti okamžitého odhadu složení vyráběného produktu lze včasně reagovat a učinit případné kroky, které vedou k nápravě technologického procesu. Včasná reakce tak výrazně snižuje případné ztráty. Software STATISTICA Automatizované neuronové sítě Cz + generátor kódu ušetří společnosti Unipetrol za jeden rok řádově miliony Kč.

Praha, 20. června 2012 – StatSoft CR poskytla společnosti Unipetrol k instalaci jeden ze svých nástrojů: STATISTICA Automatizované neuronové sítě Cz + generátor kódu. Software funguje jako nástroj pro vytvoření modelu neuronové sítě, která slouží pro okamžitý odhad složení vyráběných produktů, jakými jsou například motorová paliva, topné oleje nebo asfalty. 


„Pro kvalitní výrobu našich produktů je samozřejmě nutné dodržet jejich předepsané složení. Aby toho mohlo být dosaženo, provádíme v průběhu výroby pravidelně analytické rozbory pro potřeby mezioperativní a finální kontroly. Tento proces odběru vzorků a jejich analýzy v laboratořích je náročný jak časově, tak z hlediska lidských zdrojů i po finanční stránce“, uvádí Ing. Jiří Schöngut, CSc., vedoucí odboru rozvoje procesů ve společnosti Unipetrol RPA, s.r.o.Řešení společnost našla v podobě softwaru, který umožňuje okamžitou predikci kvalitativních parametrů proudů (poloproduktů či finálních produktů) na základě běžně dostupných procesních parametrů. Požadovaný nástroj, tzv. virtuální senzor je tedy v podobě systému zvaného automatizovaná neuronová síť, jež umí exportovat algoritmus výpočtu (natrénovanou síť) v podobě kódu do jiného softwaru, jakým je například MS Excel. „Konkrétní postup je následující: Na základě historických dat vytvoří software STATISTICA  model neuronové sítě. Ten se následně implementuje do programu Excel. Již zmíněný model využívá veškeré dostupné procesní údaje a vypočítává predikci kvalitativních parametrů (například složení) sledovaného proudu“, říká Michaela Modálková, jednatel společnosti StatSoft CR, s.r.o. Díky takto zpracovaným datům může pak operátor daného procesu okamžitě učinit příslušné kroky, které vedou k nápravě technologického procesu, a nemusí čekat na zdlouhavý proces laboratorní analýzy.


Instalaci softwaru zvládli pro dvoudenním školení samotní zástupci společnosti Unipetrol. „Nejsložitějším procesem byl výběr dat, se kterými má neuronová síť pracovat“, dodává navíc Ing. Schöngut.

Více informací o produktech, službách a řešeních společnosti StatSoft CR naleznete na: www.statsoft.cz


O společnosti StatSoft
Společnost StatSoft byla založena v roce 1984 v USA a později vybudovala pobočky po celém světě. Je jedním z předních světových dodavatelů na poli softwaru pro analýzu dat a reportování a nejvýznamnějším tvůrcem celopodnikových systémů pro kontrolu a zlepšování kvality na světě. Jako jediná zajišťuje díky regionálním pobočkám celosvětovou plnou podporu produktů.

Produkty řady STATISTICA a její nejrůznější podnikové, plně přes web přístupné, aplikace našly uplatnění v celé řadě nejrůznějších výrobních podniků, výzkumných oborů či služeb, v oblasti vzdělávání, finančních institucí u významných světových firem a korporací. Od vydání první verze (pro MS Windows v roce 1993) je STATISTICA hodnocena s přehledem nejlépe ve své kategorii ve všech nezávislých hodnoceních. Mezi referenční klienty společnosti mimo jiné patří:

Komerční banka, a.s.
ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s.
Česká 
kancelář pojistitelů


O Unipetrolu

Unipetrol RPA, s.r.o. je předním českým producentem v oblasti rafinérských, petrochemických a agrochemických surovin, což se odráží i ve zkratce RPA: rafinérie, petrochemie, agrochemie. Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty, olejové hydrogenáty, ostatní rafinérské produkty, olefiny a aromáty, agrochemikálie, saze a sorbenty, polyolefiny (vysokohustotní polyetylén, polypropylén).

Kontakty pro 
média:

Michaela Modálková
Jednatel
StatSoft CR s.r.o.
Tel.:+420 602 284 038
E-mail: michaela.modalkova@statsoft.cz


Karel Kovář
PR Positive
Tel.: +420 773 745 078
e-mail: k.kovar@prpositive.cz


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2023 StatSoft CR s.r.o.