Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

EOS používá statistický software pro vymáhání pohledávek

Jako nástroj pro vyhodnocování pravděpodobnosti úspěšností vymáhání pohledávek vybraných klientů společnosti EOS KSI funguje kombinace softwarů STATISTICA Data Miner, STATISTICA SAL (analýza sekvencí, asociací a propojení) a STATISTICA Standard Cz od firmy StatSoft.

Praha, 5. června 2013 - software, který pomáhá s optimalizací procesu při vymáhání pohledávek, nyní nově používá společnost EOS KSI. Nástroj má dle EOSu umožnit efektivní scoring pohledávek, neboli vyhodnocení úspěšnosti vymáhacího procesu v jeho jednotlivých fázích.

„Vzhledem ke změnám na globálním a potažmo i českém trhu, jež ,nutí´ firmy udržet si zákazníka, vzniká nový systém postupů a přináší s sebou potřebu udržet pohledávku co nejdéle ve stavu mimosoudního řízení. K tomu je zapotřebí pokročilý modelovací nástroj, který umí potřebné procesy odpovídajícím způsobem automatizovat, je navíc rychlý, efektivní a přinese snížení pracovní agendy. Toto všechno jsme nalezli v softwaru od společnosti StatSoft“, vysvětluje Ivan Fibír, manažer Call centra společnosti EOS KSI Česká republika, s.r.o.

Na počátku procesu vymáhání pohledávek je příprava dat s dostupnými údaji o typu klienta, charakteristice pohledávky, osobě dlužníka, regionu nebo například údaji o dostupných kontaktech. Připravená data software automaticky zpracuje na základě vyvinutých modelů. Software pomáhá při tvorbě rozhodování o budoucnosti pohledávky, např. o nejlepší formě, jak dlužníka kontaktovat. Cenná je také celková pravděpodobnost úspěšného vymožení pohledávky.  Software od firmy StatSoft se vhodně zapojil do procesu vymáhání, a to nejen prostřednictvím skórování pohledávek, ale také odkrytím nových vazeb v procesu, jejichž znalost obohacuje expertní pravidla společnosti.

Díky příjemnému uživatelskému prostředí, možnosti jednoduchého rychlého skórování pohledávek a reportovacím možnostem softwaru splňuje tento nástroj požadavky na efektivitu a odpovídá veškerým potřebám společnosti EOS.


Více informací o produktech, službách a řešeních společnosti StatSoft CR naleznete na: www.statsoft.cz


O společnosti StatSoft
Společnost StatSoft byla založena v roce 1984 v USA a později vybudovala pobočky po celém světě. Je jedním z předních světových dodavatelů na poli softwaru pro analýzu dat a reportování a nejvýznamnějším tvůrcem celopodnikových systémů pro kontrolu a zlepšování kvality na světě. Jako jediná zajišťuje díky regionálním pobočkám celosvětovou plnou podporu produktů.

Produkty řady STATISTICA a její nejrůznější podnikové, plně přes web přístupné, aplikace našly uplatnění v celé řadě nejrůznějších výrobních podniků, výzkumných oborů či služeb, v oblasti vzdělávání, finančních institucí u významných světových firem a korporací. Od vydání první verze (pro MS Windows v roce 1993) je STATISTICA hodnocena s přehledem nejlépe ve své kategorii ve všech nezávislých hodnoceních. Mezi referenční klienty společnosti mimo jiné patří:

Komerční banka, a.s.
ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s.
PEPSICO CZ s.r.o.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Trnavská univerzita
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Česká
kancelář pojistitelů


O EOS KSI
Společnost EOS je skupina společností s celosvětovou působností v oblasti vymáhání pohledávek. Disponuje 49 dceřinými a přidruženými společnostmi v téměř 30 zemích světa. Centrála společnosti se nachází v německém Hamburku. Skupina EOS má více než 20 000 zákazníků po celém světě. Své služby nabízí firmám všech velikostí, od renomovaných akciových společností obchodovaných na burze až po střední a malé podniky. Služby EOS jsou šité na míru například velkým pojišťovnám, bankám, vydavatelům kreditních karet, leasingovým společnostem, podnikům veřejných služeb, průmyslovým a obchodním společnostem, ale také nakladatelstvím a zásilkovým společnostem. 


Kontakty pro média:

Michaela Modálková
Jednatel
StatSoft CR s.r.o.
Tel.:+420 602 284 038
E-mail: michaela.modalkova@statsoft.cz


Karel Kovář
PR Positive
Tel.: +420 773 745 078
e-mail: k.kovar@prpositive.cz


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2023 StatSoft CR s.r.o.