Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

DATA VLÁDNOU SVĚTU: STATISTIKA V BIOMEDICÍNĚ

Již po několikáté pořádá společnost Statsoft sérii bezplatných jednodenních seminářů „Úvod do statistiky v biomedicíně“ pro lékaře a ostatní veřejnost.

Tyto semináře si kladou za cíl provést základní osvětu, jak lze využívat statistické metody v různých oblastech, konkrétně vstup do statistického zpracování dat v oblasti biomedicíny. „ Účastníci se seznámí se základy statistického usuzování a s tím spojenými problémy. Na konkrétních příkladech, za použití programu STATISTICA, si vyzkouší nejpoužívanější statistické metody,“ říká Michaela Modálková, jednatelka společnosti StatSoft s.r.o. Kurz je určen zejména pro ty, kteří se statistické analýze nikdy nevěnovali, nebo s ní začínají. Předpokládané znalosti účastníků jsou pouze běžná obsluha počítače v prostředí Windows.

Nejbližší termíny 12. 11. 2013 a 11. 12. 2013 byly zaplněny během prvního dne po zveřejnění. Cyklus pokračuje 8. a 14. 1. 2014 v sídle firmy v Praze na Zličíně, přihlášky na semináře jsou přijímány elektronicky na www.StatSoft.cz. Vzhledem k obrovskému zájmu ze strany lékařů probíhá výuka přímo ve FN Motol a na 1. Lékařské fakultě UK.

Bezplatné semináře jsou pořádány u příležitosti „Roku statistiky“, kterým byl vyhlášen právě letošní rok. „Obzvlášť v medicíně, považujeme využití statistického softwaru a jeho metod za mimořádně přínosné. Výsledky mohou pomoci optimalizovat léčbu jednotlivých pacientů, zkracovat dobu léčby a tak šetřit nejen pacienty, ale i náklady spojené s léčbou. Hojně jsou využívány k dalšímu výzkumu,“ vysvětluje Michaela Modálková.

Program semináře

 • Základy práce se softwarem STATISTICA
 • Úvod do analýzy dat
  • Principy statistické analýzy dat
  • Cíle statistického zpracování dat
 • Popisná statistika
  • Typy proměnných
  • Charakteristiky polohy a variability
  • Vhodná vizualizace dat
  • Vztah dvou veličin
  • Normální rozdělení a ověření normality dat
 • Testování hypotéz
  • Úvod do testování hypotéz
  • Jednotlivé kroky testování hypotéz, interpretace výsledků
  • Příklady použití vybraných testů
 • Vybrané statistické metody
  • t-test, základní neparametrické testy, korelační analýza
 • Přehled statistických metod a jejich využití v oblasti zdravotnictví
 • Diskuze

Termíny a čas semináře: 12. 11. 2013 a 11. 12. 2013; 8. a 14. 1. 2014

Adresa: Praha - Zličín, Ringhofferova 115/1, 9:00-16:00

Celá anotace je k dispozici zde, termíny naleznete v kalendáři kurzů.


Společnost StatSoft CR s.r.o
je lokálním zastoupením společnosti StatSoft, Inc, jednoho z největších světových poskytovatelů softwaru pro analýzu dat a reportování na světě. Prostřednictvím pražské pobočky poskytuje produkty a služby zákazníkům v České republice a na Slovensku již od roku 1999.
Vlajkovou lodí společnosti je řada softwarových řešení STATISTICA, unikátní nástroj pro analýzu dat a reportování, který si díky svému univerzálnímu využití v jakémkoliv oboru, jako jsou bankovnictví, pojišťovnictví, výroba, energetika, polovodičový průmysl, farmacie, chemický a petrochemický průmysl, přírodní vědy, retail, zdravotnictví, petrolejářský průmysl, potravinářství, automobilový a těžký průmysl, telekomunikace, výzkum a vývoj a jiné oblasti. StatSoft CR rovněž zajišťuje technickou podporu k, konzultační a poradenské služby a rovněž pořádá pravidelné kurzy pro širokou veřejnost i specializovaná školení pro odborníky v dané oblasti.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2023 StatSoft CR s.r.o.