Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Česká rafinérská používá pro sledování kvality ropných produktů software STATISTICA

(Businessworld/Systemonline | Případová studie)

Software od StatSoftu funguje v současnosti jako nástroj pro stabilizaci kvality vyráběného produktu. Současně pomáhá v oblasti modelování a plánování v souvislosti s potřebným množstvím produktu podle aktuální poptávky na českém a zahraničním trhu. S cílem rozšíření popisu dějů v průběhu výroby, které ještě v nedaleké minulosti nešlo provádět, začíná společnost Česká rafinérská používat taktéž další produkt ze „softwarové stáje“ firmy StatSoft - STATISTICA Automatizované neuronové sítě Cz + Generátor kódu. Jeho intenzívnější nasazení pomůže společnosti ještě více snížit náklady na tyto činnosti.

Praha, 6. listopadu 2012 – StatSoft CR poskytuje svou licenci na software STATISTICA další z významných českých firem, tentokrát společnosti Česká rafinérská. Ta pro potřeby plánování a modelování situací při sledování kvality ropných produktů hledala vhodný, sofistikovaný nástroj. Zvolená STATISTICA pomáhá konkrétně jako nástroj pro kvalitní predikce jak nežádoucích změn, tak i těch, které jsou naopak výrobcem požadovány.


„Abychom svým zákazníkům zajistili maximální výstupní kvalitu produktu, je nutné proces výroby důkladně sledovat přímo ve výrobních jednotkách. V praxi to například znamená, že sledujeme kvalitu vstupních hodnot tak, aby kvalita těch výstupních byla dle zadaných požadavků. Mezi sledované veličiny, které mohou vlastnosti surovin během výroby ovlivnit, patří například teplota, hustota materiálu, či jeho viskozita. Cílem je prostřednictvím softwaru sledovat velké množství veličin, tak aby bylo možné dosáhnout potřebné výstupní kvality produktu v návaznosti na požadovanou aktuální výtěžnost, stejně tak jako zajistit potřebu plánování výroby ropných produktů“, uvádí Ing. Václav Křapáček, vedoucí oddělení technologů Litvínov České rafinérské.


Podle Ing. Křapáčka proběhla instalace nástrojů STATISTICA Base, STATISTICA Standard Cz i STATISTICA Automatizované neuronové sítě Cz + Generátor kódu hladce a bez problémů, což poukazuje jednoznačně na vyspělost tohoto softwaru. Cena pořízení licence je, dle České rafinérské, rozhodně adekvátní svému výkonu.

Více informací o produktech, službách a řešeních společnosti StatSoft CR naleznete na: www.statsoft.cz


O společnosti StatSoft
Společnost StatSoft byla založena v roce 1984 v USA a později vybudovala pobočky po celém světě. Je jedním z předních světových dodavatelů na poli softwaru pro analýzu dat a reportování a nejvýznamnějším tvůrcem celopodnikových systémů pro kontrolu a zlepšování kvality na světě. Jako jediná zajišťuje díky regionálním pobočkám celosvětovou plnou podporu produktů.

Produkty řady STATISTICA a její nejrůznější podnikové, plně přes web přístupné, aplikace našly uplatnění v celé řadě nejrůznějších výrobních podniků, výzkumných oborů či služeb, v oblasti vzdělávání, finančních institucí u významných světových firem a korporací. Od vydání první verze (pro MS Windows v roce 1993) je STATISTICA hodnocena s přehledem nejlépe ve své kategorii ve všech nezávislých hodnoceních. Mezi referenční klienty společnosti mimo jiné patří:

Komerční banka, a.s.
ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Česká
kancelář pojistitelů


O České rafinérské

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Společnost Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Firma je provozována jako přepracovací rafinérie, respektive nákladové středisko svých zpracovatelů, kteří nakupují ropu a ostatní suroviny ke zpracování v rafinériích v Litvínově nebo Kralupech nad Vltavou a veškerou produkci prodávají zákazníkům v tuzemsku a zahraničí.

Kontakty pro
média:

Michaela Modálková
Jednatel
StatSoft CR s.r.o.
Tel.:+420 602 284 038
E-mail: michaela.modalkova@statsoft.cz


Karel Kovář
PR Positive
Tel.: +420 773 745 078
e-mail: k.kovar@prpositive.cz


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.