Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Česká kancelář pojistitelů používá software STATISTICA Text Miner

(SystemOnLine/AAADODAVATEL | Případová studie)

Software společnosti StatSoft pomáhá ČKP členit škody na závažné a méně závažné, současně umožňuje přesnější odhady výše škod, které se vážou k pojistným událostem povinného ručení vozidel.

Praha, 5. dubna 2012 Společnost StatSoft CR úspěšně implementovala další ze svého analytického software, konkrétně STATISTICA Text Miner, v České kanceláři pojistitelů. Důvodem k poptávce po tomto nástroji ze strany ČKP byla nutnost celkového rozšíření prováděných analýz, přesněji potřeba aplikace, která umí pracovat s nestrukturovanými texty – textminingu. Kombinací již zmíněného nástroje a další statistické techniky – data miningu, očekává ČKP rozšíření rizikových znaků, které predikují výskyt závažných nároků škod na zdraví jedinců již v rané fázi šetření případu. To umožní přesnější odhady celkové výše škod.  Podíl škod na zdraví na celkových závazcích pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POV) v současnosti neustále narůstá a související nejzávažnější, totiž rentové nároky, generují pro pojišťovny obrovské náklady a to ve výši až 50 procent objemů všech škod na zdraví. Nová úloha Text Mineru je taková, že z nestrukturované textové informace, jakou je například popis nehodového děje, získá nástroj reprezentativní klíčová slova (JIP, vrtulník, apod.), která jsou následně zpracována do standardních datových položek. Z takto připravených datových položek se za použití Data Mineru (STATISTICA Data Miner využívá ČKP dlouhodobě) získá zpřesněný odhad výše škody na zdraví pro specifické nehodové děje, jež by bez analýzy nestrukturovaného textu nebyly odhalitelné a taktéž statisticky vyhodnotitelné. Zpřesnění odhadu výše závažnosti škody na zdraví člověka vedou k lepšímu řízení rizik v rámci nejzávažnějšího segmentu škod povinného ručení. V konečném důsledku dochází v sektoru pojišťovnictví k přesnému plánování zdrojů.


O společnosti StatSoft
Společnost StatSoft byla založena v roce 1984 v USA a později vybudovala pobočky po celém světě. Je jedním z předních světových dodavatelů na poli softwaru pro analýzu dat a reportování a nejvýznamnějším tvůrcem celopodnikových systémů pro kontrolu a zlepšování kvality na světě. Jako jediná zajišťuje díky regionálním pobočkám celosvětovou plnou podporu produktů. Produkty řady STATISTICA a její nejrůznější podnikové, plně přes web přístupné, aplikace našly uplatnění v celé řadě nejrůznějších výrobních podniků, výzkumných oborů či služeb, v oblasti vzdělávání, finančních institucí u významných světových firem a korporací. Od vydání první verze (pro MS Windows v roce 1993) je STATISTICA hodnocena s přehledem nejlépe ve své kategorii ve všech nezávislých hodnoceních. Mezi referenční klienty společnosti mimo jiné patří:

UNIPETROL RPA, s.r.o.
ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s.

O ČKP
Česká kancelář pojistitelů je profesní organizací pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kromě dalších aktivit, které jsou taktéž stanoveny zákonem, ČKP spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti, vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti a současně se podílí na předcházení škodám v provozu na pozemních komunikacích a na předcházení pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s provozem vozidel.

Kontakty pro média:

Michaela Modálková
Jednatel
StatSoft CR s.r.o.
Tel.: +420 602 284 038
mail: michaela.modalkova@statsoft.cz

Karel Kovář
PR Positive
Tel.: +420 773 745 078
e-mail: k.kovar@prpositive.cz


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2023 StatSoft CR s.r.o.