Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

2013 jako světový rok statistiky

Vědu nazývanou statistika mnozí vnímají jako zcela nudnou záležitost. Může být. Ať ji ovšem bereme jakkoliv, bez statistických metod by mnohá odvětví, která naopak jako zábavná vnímáme, zábavná vskutku nebyla, anebo nikoliv do takové míry, jak se nám v současnosti jeví. Položili jsme si někdy otázku, za čím vším můžeme statistiku najít? Odpověď může přinést mnohá zajímavá zjištění.

Praha, 5. února 2013 - Letošní rok je světovým rokem statistiky. Společnost StatSoft je známá jako přední poskytovatel statistického softwaru a její česká pobočka StatSoft CR se rozhodla přiblížit obor statistiky té části veřejnosti, která o tomto odvětví disponuje pouze mlhavými znalostmi.


„Cílem tohoto poselství skutečně není hovořit o náročných disciplínách, jako jsou neuronové sítě, text mining nebo dolování dat, nýbrž přiblížit veřejnosti statistiku v její ,lidštějšíˋ podobě“, říká Michaela Modálková, jednatelka StatSoft CR.„ V tomto duchu bychom rádi pokračovali v průběhu celého letošního roku“, dodala jednatelka společnosti.


Pole působnosti vědy známé pod pojmem statistika je skutečně velmi široké a dotýká se našich životů mnoha způsoby. Statistika hraje svou roli v předpovědi vývoje pro oblast zemědělství stejně tak jako v každodenních běžných činnostech našich domácností. Práce statistiků de facto formují skutečný svět, ve kterém žijeme. Statistické analýzy například sledují, vyhodnocují a navrhují jak vytvářet a efektivně spotřebovávat energii, nebo jakým způsobem je na světové trhy distribuováno zboží, nebo třeba jak nejlépe dopravit zákazníka do požadované destinace.


Statistické modely mohou také vypovídat o účinku či finálním dopadu u jednotlivých zdravotnických iniciativ či o efektivitě současných či nově spuštěných vzdělávacích aktivitách nebo metodách. Statistikové pomáhají velmi významnou měrou zachraňovat lidské životy, případně udržovat jejich zdraví tím, že provádí analýzu dat při výrobě vakcín, aby se ujistili, že léky mají správné složení a jsou pro dané použití bezpečné.  Statistické metody byly v minulosti používány dokonce ke studiu a záznamům o ohrožených zvířecích druzích, jakými jsou třeba polární medvědi či nosorožci. Samostatnou kapitolou je oblast sportu, neb také zde se vedou statistiky. Dosažený časový průměr u běžeckého závodu, vyhodnocení nejlepšího střelce zápasu, průměrný počet útoků na branku…to všechno jsou statistické veličiny. Pravdou je, že bez statistiky by sledovaná sportovní utkání byla sotva tolik zajímavá.


Na statistiku spoléhají také zákonodárci na celém světě, aby mnohem lépe porozuměli své vlastní zemi, byznysu i lidem. Každý den hraje statistika zásadní roli v oblasti informací, které proudí směrem k veřejnosti stejně tak jako ke zkvalitňování sociální politiky – anebo alespoň v pokusech o její lepší kvalitu.


Více informací o produktech, službách a řešeních společnosti StatSoft CR naleznete na: www.statsoft.cz


O společnosti StatSoft

Společnost StatSoft byla založena v roce 1984 v USA a později vybudovala pobočky po celém světě. Je jedním z předních světových dodavatelů na poli softwaru pro analýzu dat a reportování a nejvýznamnějším tvůrcem celopodnikových systémů pro kontrolu a zlepšování kvality na světě. Jako jediná zajišťuje díky regionálním pobočkám celosvětovou plnou podporu produktů.

Produkty řady STATISTICA a její nejrůznější podnikové, plně přes web přístupné, aplikace našly uplatnění v celé řadě nejrůznějších výrobních podniků, výzkumných oborů či služeb, v oblasti vzdělávání, finančních institucí u významných světových firem a korporací. Od vydání první verze (pro MS Windows v roce 1993) je STATISTICA hodnocena s přehledem nejlépe ve své kategorii ve všech nezávislých hodnoceních. Mezi referenční klienty společnosti mimo jiné patří:

Komerční banka, a.s.
ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Česká
kancelář pojistitelů


O VFN

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech.  Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kontakty pro
média:

Michaela Modálková
Jednatel
StatSoft CR s.r.o.
Tel.:+420 602 284 038
E-mail: michaela.modalkova@statsoft.cz


Karel Kovář
PR Positive
Tel.: +420 773 745 078
e-mail: k.kovar@prpositive.cz


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2023 StatSoft CR s.r.o.