Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Naši zákazníci

Průmysl, obchod a služby
Agrostis Trávníky, s. r. o. AQUATEST a.s.
ArcelorMittal Frýdek-Místek, a. s. AZ GEO, s .r .o.
BEZNOSKA, s.r.o. BIOCONT LABORATORY, spol s.r.o.
Bioveta, a. s. BRANO a. s.
Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o. ČEPS, a. s.
Česká distribuční a. s. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s.
DHL DIAMO Příbram
EBIS, spol. s.r.o. ENVISAN-GEM, a. s.
Evonik Fermas s.r.o. Forsapi s. r. o.
FUJIKOKI CZECH s. r. o. Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.
GEOMIN družstvo Green Gas DPB, a.s.
CHANCE a. s. TEVA
Jaderná elektrárna Dukovany Lasak, s. r. o.
LINAK Slovakia, s.r.o. Lion Teleservices CZ, a. s.
LIRA, obrazové lišty a rámy, a. s. Matador Automotive Vráble, a. s.
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik Ústrašice MILCOM a. s.
Mostecká uhelná společnost, a. s. Mott MacDonald Praha, s. r. o.
MTMP s. r. o. Nicolet CZ s.r.o.
OLYMPUS C & S spol. s r. o. OP papírna, s. r. o.
OSEVA PRO s. r. o. P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice
PEPSICO CZ s.r.o. PLIVA Praha
PREMEDIS s. r. o. QED GROUP, a. s.
RECTICEL Interiors CZ s. r. o. ROMAK Group s. r. o.
RWE Interní služby, s.r.o. Řízení letového provozu České republiky
Senior Automotive Czech s. r. o. SEVEROČESKÁ ENERGETIKA a. s.
SGS CZECH REPUBLIC s.r.o. Slovnaft, a.s.
Solartec, s.r.o. Spinea s. r. o.
Stronghold s. r. o. Synpo, a. s.
ŠKODA AUTO a. s. ŠMÍRA-PRINT, s.r.o.
Tecton, spol. s r.o. Teplárna Příbram
TRUMF International s. r. o. TRW Lucas Varity, s. r. o.
Třinecké železárny U. S. Steel Košice, s.r.o.
UNIPETROL RPA, s. r. o. Valeo Compressor Europe s.r.o.
VAPOL CZ, s. r. o. VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o.
Witzenmann Opava, spol. s r. o. Yoplait Czech a.s.
Žďas, a. s.
Státní a veřejná správa
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CENIA - Česká informační agentura životního prostředí
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Česká geologická služba
Česká školní inspekce Český hydrometeorologický ústav
Český normalizační institut Český statistický úřad
Energetický regulační úřad Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
KRNAP Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zemědělství ČR
Národní institut pro další vzdělávání Národní institut veřejného zdraví
Národní památkový ústav Národní park Šumava
Nejvyšší kontrolní úřad Policie ČR, Správa Západočeského kraje
Slovenská agentura životného prostredia Slovenský hydrometeorologický ústav
Státní fond dopravní infrastruktury Státní rostlinolékařská správa
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Státní zdravotní ústav
Státní zemědělský a intervenční fond Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
VOP-026 Šternberk, státní podnik
Bankovnictví, pojišťovnictví a finance
Allianz pojišťovna CCB - Czech Credit Bureau, a. s.
Česká exportní banka, a. s. Česká kancelář pojistitelů
Česká spořitelna, a. s. EOS KSI Česká Republika s. r. o.
J&T Banka Komerční banka, a.s.
Pojišťovna Kooperativa, a.s. Pojišťovna VZP, a.s.
Prima banka Slovensko Raiffeisenbank
SCB - Slovak Credit Bureau Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Medicína
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně CGB laboratoř, a. s.
Consult Hospital s.r.o. Endokrinologický ústav
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Institut klinické a experimentální medicíny
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Ordinace pro kardiovaskulární choroby a diabetes
Psychiatrická klinika Bílá Voda Psychiatrické centrum Praha
Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o. Univerzitní klinika Zdraví-Vinohrady
Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Motol
Fakultní nemocnice Plzeň Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zdravotní ústav Ostrava Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Železniční Ambulance Plzeň
Výzkum
AGRITEC, s. r. o. Agrotest fyto, s. r. o.
Archeologický ústav AV ČR Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Biologické centrum AV ČR , v. v. i. BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s.
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. CASRI - VĚDECKÉ A SERVISNÍ PRACOVIŠTĚ TĚLESNÉ VÝCHOVY, p.o.
Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
DAPHNE SR - Inštitút aplikovanej ekológie ECOFER s. r. o.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Geofyzikálný ústav SAV Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Geologický ústav SAV Heubach Research Centre s.r.o.
Chemický ústav SAV Chmelařský institut s.r.o.
Institut ochrany obyvatelstva Institut pro studium zdraví a životního stylu
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Nadační fond na podporu výzkumu a léčby krevních onemocnění
Národné lesnické centrum Zvolen Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Parazitologický ústav SAV
PHARMAGAL-BIO s.r.o. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
SOTIO a.s. Spoločenskovedný ústav SAV
Technický ústav stavební Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Ústav ekológie lesa SAV
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Ústav hematologie a krevní transfuze Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Ústav jaderného výzkumu Ústav lesního hospodářství
Ústav leteckého zdravotnictví Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav materiálového výskumu SAV Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Ústav rostlinné výroby
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Ústav Vertebrální Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno
Vítkovíce - výzkum a vývoj - technické aplikace a.s. VUJE, a.s.
VUSI spol. s r.o. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářství
Výzkumný ústav bramborářský Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Výzkumný ústav pícninářský
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský Výzkumný ústav rostlinné technologie
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Vzdělávání
Bankovní institut vysoká škola, a.s. Česká zemědělská univerzita v Praze
ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnikcá ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
ČVUT v Praze - Fakulta stavební ČVUT v Praze - Fakulta strojní
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katolícka univerzita v Ružomberku
Komenského univerzita v Bratislave - Prírodovedecká fakulta Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s
Ostravská univerzita v Ostravě - Lékařská fakulta Policajná akadémia SR
Policejní akademie ČR Prešovská univerzita v Prešove
Slezská univerzita v Opavě - Matematický ústav v Opavě Slovenská poľnohospod. uni. v Nitre - Fak. agrobiológie a potrav. zdrojov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Technická fakulta Slovenská technická uni. v Bratislave - Fak. elektrotechniky a informatiky
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Stredoeúropska vysoká škola v Skalici
Technická uni. v Liberci - Fak. přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci - Fakulta textilní
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta BERG Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta metalurgie Technická univerzita vo Zvolene
Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trnavská univerzita v Trnave - Pedagogická fakulta
Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta
Univerzita Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n.L. - Fak. výr. technol. a managementu
Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu
Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze - Institut klinické biochemie
Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta
Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze - 3. lékařská fakulta
Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro teoretická studia Univerzita Karlova v Praze - Fakulta humanitních studií
Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita obrany Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Fakulta verejnej správy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta prírodných vied
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta humanitních studií
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta technologická
Univerzita veterinárního lékařství a farmacie Veterinární a farmaceutická uni. Brno - Fak. veter. medicíny
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Farmaceutická fakulta Veter. a farmac. univerzita Brno - Fakulta veterin. hygieny a ekologie
Univerzita obrany Vysoká škola báňská - Techn. uni. Ostrava - Fak. metalurgie a mater. inž.
Vysoká škola báňská - Techn. uni. Ostrava - Fak. stavební Vysoká škola báňská - Techn. uni. Ostrava - Superpočítačové centrum
Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomie a managementu
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola logistiky, o.p.s. Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoké učení technické v Brně Západočeská univerzita v Plzni - Ekonomická fakulta
Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta pedagogická
Západomoravská vysoká škola Třebíč Žilinská univerzita - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita - Ústav informačných a komunikačných technológií
Ostatní
ALKA Wildlife, o.p.s. Kroměřížská rozvojová kancelář, o. p. s.
Moravské zemské muzeum Muzeum Vysočiny Jihlava
Národní muzeum REC Slovensko
Západočeské muzeum v Plzni

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.