Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Aktuality

Společnost Unipetrol RPA používá pro stabilizaci kvality výroby software STATISTICA.


Společnost StatSoft úspěšně implementovala ve společnosti Unipetrol RPA, s.r.o., řešení STATISTICA Automatizované neuronové sítě. Navržené řešení slouží pro okamžitý odhad složení vyráběného produktu, a tím významně pomáhá při stabilizaci kvality produkce a zároveň snižuje četnost chemických rozborů vzorků rafinerských produktů. Včasná stabilizace procesu se významnou měrou podílí na úspoře nákladů.

Více informací o přínosech řešení si můžete přečíst v případové studii v záložce O firmě a také na: http://www.systemonline.cz.

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.