Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Aktuality

Víte, že...


STATISTICA 9 nabízí mnoho nových, unikátních prvků a přidané funkcionality k celé produktové řadě STATISTICA.

Tato verze se zaměřila i na další optimalizaci na základní úrovni, která značně vylepšuje celkový výkon software. Tato vylepšení se týkají jak 32 bitové verze, tak nové nativní 64-bitové verze.

Díky nové technologii a rozmanitým optimalizacím provedeným v hlavním výpočetním jádru je dokonce i 32-bitová verze o mnoho rychlejší při většině operací v porovnání s verzí 8 (která byla už sama o sobě jedna z nejrychlejších analytických aplikací na trhu).

Například:
  • Rutinní analýzy po skupinách (výpočet popisných statistik pro stovky či tisíce kategorií) mohou být dvakrát rychlejší než dříve. V některých případech je výkon rychlejší v řádu stovek, když data obsahují velmi dlouhé textové proměnné.

  • Analýzy rozhodovacích stromů (C&RT) běží více než dvojnásobně rychle.

  • Neuronové sítě jsou téměř třikrát rychlejší v závislosti na konkrétní neuronové architektuře.
Kromě těchto vylepšení analytických procedur byly dále optimalizovány tabulky, tak aby byl minimalizován potřebný výpočetní zdroj při práci s velkými daty.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.