Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Aktuality

3rd Annual Data Miner Survey


STATISTICA získala na třetím ročníku Data Miner Survey nejvyšší hodnocení společnosti Rexel Analytics.

V průzkumu 710 systémů pro vytěžování dat především v oblasti průmyslu, prováděné společností Rexer Analytics, obdržela STATISTICA Data Miner nejvyšší hodnocení. Data Miner Survey zkoumal metody a nástroje používané při vytěžování dat v praxi, typy analyzovaných dat a výzvy, které při vytěžování dat vyvstávají. Také byly vyslyšeny názory respondentů na to, který z nástrojů pro vytěžování dat (softwarové aplikace) preferují při jejich práci. Část o softwarových aplikacích byla zaměřena na zodpovězení otázky, který z produktů současného trhu používají respondenti jako svůj primární pracovní nástroj a jaká je míra spokojenosti respondentů se softwarem, který používají.

  • STATISTICA Data Miner získal nejvyšší počet uživatelů, kteří uvedli, že byli "velice spokojení" s jejich primárním nástrojem na vytěžování dat (následovala zdarma dostupná aplikace "Rapid Miner / YALE" a SPSS Clementine),
  • STATISTICA Data Miner byl na prvním místě ve výběru "primárního nástroje pro vytěžování dat" mezi akademickými uživateli (následovala zdarma dostupná aplikace Weka a procedury pro vytěžování dat nabízených v jazyce R),

  • STATISTICA Data Miner byl na druhém místě ve výběru "primárního nástroje pro vytěžování dat" mezi neakademickými uživateli (SPSS Clementine obsadil první a systém společnosti SAS třetí místo),

  • STATISTICA Data Miner byl s velkým náskokem volen jako nejčastěji používaný nástroj pro vytěžování dat ve zpracovatelském průmyslu.

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.